Kleuren op zwart basis

Kleur Genetische code Omschrijving
Zwart aaB_C_D_ (etc) homozygoot voor het zwart-gen (a), geen andere kleurmutaties
Mink aaB_C_D_mm homozygoot voor zwart en mink (m)
Mock mink (Amerikaans mink) aaB_C_D_M_(mockmock) homozygoot voor zwart en mock mink (andere locus dan mink)
Chocolate aabbC_D_ homozygoot voor zwart (a) en bruin (b)
Engels blauw aaB_C_D_gg homozygoot voor zwart en blauw (g), geselecteerd op diepe, donkere kleur en onderkleur
Beige aaB_C_D_ rr
aabbC_D_rr
aaB_C_D_mm rr
homozygoot voor zwart en robijnoog (r), de beste (warme, lichte) kleur krijg je over het algemeen als de rat ook homozygoot is voor mink of chocolate
Russisch Beige aaB_C_ddrr homozygoot voor zwart, Russisch blauw (d) en robijnoog
Russisch blauw aaB_C_dd homozygoot voor zwart en russisch blauw
Russisch dove aaB_C_ddmm homozygoot voor zwart, russisch blauw en mink
Champagne aaB_C_D_pp
aabbC_D_pp
aaB_C_D_mmpp
homozygoot voor zwart en roodoog (p), de beste (warme, lichte) kleur krijg je over het algemeen als de rat ook homozygoot is voor mink of chocolate
Wit roodoog A_B_ccD_(etc) homozygoot voor albino (c)

Ook andere genotypes mogelijk, wanneer meerdere verdunningen de vacht zo ver oplichten tot wit .
Of bijvoorbeeld: champagne husky, ‘champagnepoint siamees’ etc.

Wit zwartoog   Combinatie van tekening-genen tot er zo weinig kleur over is dat er alleen nog zwarte ogen zijn. Bijvoorbeeld capped en/of essex capped geselecteerd op veel wit. Extreem getekende ratten kunnen meer kans hebben op doofheid en epilepsie.

Andere mogelijkheid is ivory (ccBebe – ‘zwartoog albino’) in combinatie met verdunningen waardoor de vachtkleur volledig licht wordt.
Normaalgesproken is ivory net gebroken wit.

Pearl aaB_C_D_mmPepe Homozygoot voor zwart en mink, Heterozygoot voor een dominant pearl-gen (Pe) dat alleen zichtbaar is in combinatie met mink en gelinkt is aan zwart.
Geselecteerd op lichte kleur.
Donker Pearl aaB_C_D_mmPepe homozygoot voor zwart en mink, heterozygoot voor pearl, maar niet geselecteerd op lichte kleur.
Platinum aaB_C_D_ggmockmock
aaB_C_D_ggrr
Homozygoot voor zwart en blauw, in combinatie met een gen dat de kleur en oogkleur oplicht, meestal mock mink of robijnoog, geselecteerd voor de juiste kleur.
Amerikaans blauw (powderblue) aaB_C_D_gg Homozygoot voor zwart en blauw, geselecteerd voor heldere kleur en lichte onderkleur
Silverblue aaB_C_ddgg Homozygoot voor zwart, blauw en Russisch blauw
Lilac aabbCCggPPRrmm of een andere combinatie van zwart, blauw en genen zoals mink, chocolate of homozygoot voor robijnoog, die de kleur verder oplichten. geselecteerd voor de juiste kleur
Lavendel (blauwmink) aaB_C_ggmm homozygoot voor zwart, blauw en mink
Crème vermoedelijk A_ccBebe de agouti versie van ivory cream (vermoedelijk zwartoog + albino), mogelijk met onbekend recessief gen of selectie op donkere kleur
Ivory   Lichaamskleur zeer licht crèmewit zonder verkleurde haren of vlekken. Oogkleur zwart.
Homozygoot voor albino, heterozygoot voor ‘zwartoog siamees’

Kleuren op agouti basis

Kleur Genetische code Omschrijving
Agouti A_B_C_D_(etc) Wildkleur, geen uiting van andere kleurmutaties (kan wel recessieve kleuren dragen)
Cinnamon A_B_C_mm Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor mink
Mock cinnamon (Amerikaans cinnamon) A_B_C_M_mockmock Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor mock mink
Engels blauw agouti(amerikaans blauw agouti) A_B_C_gg Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw
Cinnamon Pearl A_B_C_mmPepe Minstens één exemplaar van het agouti-gen, homozygoot voor mink en heterozygoot voor pearl. Draagt meestal zwart.
Argente A_B_C_rr Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor robijnoog
Geel (geelverzilverd) A_B_C_pp Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor roodoog
Platinum Agouti A_B_C_D_ggmockmock
A_B_C_D_ggrr

Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw, in combinatie met een gen dat de kleur en oogkleur oplicht, meestal mock mink of robijnoog, geselecteerd voor de juiste kleur.
Russisch blauw agouti A_B_C_dd Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor Russisch blauw
Silverblue agouti A_B_C_ddgg Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw en Russisch blauw
Chocolate agouti A_bbC_mm Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor chocolate
Als agouti, maar haarpunten zijn donkerbruin in plaats van zwart. Warme kleur, lichter dan agouti, donkerder dan cinnamon

Himalayan, Siamees en Burmees

Kleur Genetische code Omschrijving
Himalayan Sealpoint B_chcD_bebe (roodoog)
B_chcD_Be_ (zwartoog)
Eén exemplaar van het himalayan-gen (ch) en één van het albino-gen (c), geen andere kleurmutaties
Heterozygoot voor ‘zwartoog’ gen geeft zwarte ogen en iets meer lichaamskleur

Soms B_chchD_ geselecteerd op lichte kleur
Kan op agoutibasis (A_) of zwartbasis (aa), dieren op zwartbasis hebben over het algemeen betere points

Himalayan bluepoint B_chcdd of B_chcgg
B_chchdd of B_chchgg

Een exemplaar van het himalayan gen en een albino gen, en homozygoot voor blauw of Russisch blauw
Kan op agoutibasis (A_) of zwartbasis (aa), dieren op zwartbasis hebben over het algemeen betere points
Siamees sealpoint roodoog: B_chchD_bebe
zwartoog: B_chchD_Be_
Homozygoot voor het himalayan gen (ch), geen andere kleurmutaties
Minstens één exemplaar van een ‘zwartoog’ gen geeft zwarte ogen en iets meer lichaamskleur
Kan op agoutibasis (A_) of zwartbasis (aa), dieren op zwartbasis hebben over het algemeen betere kleur en points
Siamees bluepoint B_chchgg Siamees en homozygoot voor blauw
Siamees russisch bluepoint B_chchdd Siamees en homozygoot voor Russisch blauw
Sable Burmees aaB_chchBuBu Homozygoot voor himalayan gen, op zwartbasis, zonder andere kleurmutaties.
Homozygoot voor Burmees gen (vermoedelijk op dezelfde locus als siamees zwartoog gen)
Agouti Burmees A_B_chchBu_ Homozygoot voor himalayan gen, minstens één exemplaar van agouti-gen en heterozygoot voor Burmees gen.
Burmees sealpoint aaB_chch_Bu_ Siamees op zwartbasis, heterozygoot voor burmees gen
Ivory Genetica nog niet bewezen. Vermoedelijk homozygoot voor albino (cc) en minstens één exemplaar van het siamees-zwartoog gen Be

Husky en Essex

Kleur Genetische code Omschrijving
Essex HroH Eén exemplaar van het Essex gen (Hro) in combinatie met een gen voor weinig of geen tekening, zoals het gen H voor effen of Hi (ier)
Hro is homozygoot lethaal en kan kort levende ernstig gehandicapte rittens geven
Baldie -> Essex capped Hroh Een exemplaar van het Essex gen in combinatie met een gen voor tekening als h (japanner) of He (bont)
Husky H_roro Homozygoot voor het husky gen (ro (roan)) in combinatie met minstens één exemplaar H (effen)
Banded husky hhroro Homozygoot voor husky in combinatie met homozygoot voor japanner.
Mogelijk ook andere tekeningen als bont.

Tekeningen

Kleur Genetische code Omschrijving
Berken Hh
HHe
Hihi
Heterozygoot voor effen in combinatie met een tekening-gen als jappanner, bont of ier. Diverse combinaties mogelijk
Amerikaans berken HHe
Hh met onbekende modifier
Als berken maar met spot of bles, veroorzaakt door bont gen of modifier op andere locus
Ier HHi
H_Roro
Combinatie van gen voor effen met heterozygoot gen voor ier. Kan ook veroorzaakt worden door het dragen van husky.
Japanner hh Heterozygoot voor japanner-gen h
Capped HeHe Homozygoot voor bont gen He, andere combinaties mogelijk
Bont HHe
HiHe
Heterozygoot voor bont gen He, diverse combinaties mogelijk
Geblest berken   Zie Amerikaans berken
Bont Down Under HHeAus_ Minstens één exemplaar van voor Down Under gen, mogelijk in combinatie met bont gen, bont (vari) effect kan mogelijk ook veroorzaakt worden door het downunder gen.
Combinatie met bont zou een verhoogde kans kunnen geven op gezondheidsproblemen (megacolon?).
Down Under hhAus_ Combinatie van japanner met minstens één exemplaar van het downunder gen
Bareback   hh met modifier hs(s) die de japanner streep verkort
Bles   Bont-gen of onbekende modifier
Spot   Bont-gen of onbekende modifier

Marters

Kleur Genetische code Omschrijving
Marter aaB_cmcmD_bebe Homozygoot voor marter-gen op c-locus, op zwartbasis
Begint als donker gekleurd dier met rode ogen, kleurt gedurende het leven steeds lichter
Zwartoog marter aaB_cmcmD_Be_ Marter met minstens één kopie van het zwartoog-gen
Pointed Marter (siamees marter)   Heterozygoot voor marter-gen op c-locus met één exemplaar van het himalayan-gen, op zwartbasis
Licht Marter   Heterozygoot voor marter-gen op c-locus met één exemplaar van het albino-gen, op zwartbasis
Zilveragouti (agouti marter) A_B_cmcmD_Be_ (zwarte ogen)
A_B_cmcmD_bebe (rode ogen)
Marter op agouti-basis
Blauw marter A_B_cmcmgg Marter, homozygoot voor blauw
Werkt vergelijkbaar met andere kleuren.

Overige variëteiten

Kleur Genetische code Omschrijving
Merle aammPepe Pearl met onbekende modifier of geselecteerd op donkere vlekken
Verzilvering   Selectie op de juiste hoeveelheid verzilverde haren.
Dumbo dudu Homozygoot voor dumbo-gen
Rex Rere Heterozygoot voor rex-gen

Share with: